HEADER

അപേക്ഷാ ഫോറം

 1. AtaNzÀ \mSImhXcWw [\klmb¯n\pff At]£mt^mdw
 2. AtaNzÀ \mSImhXcWw [\klmb¯n\pff \nbamhen
 3. s{]m^jW \mSI aÕc \nbamhen
 4. AtaNzÀ \mSI aÕc \nbamhen
 5. s{]m^jW \mSI kwL§Ä¡v AwKoImc¯n\pff At]£mt^mdw.
 6. AtaNzÀ IemkwLS\/IemØm]\§Ä¡v AwKoImc¯n\pÅ At]£.
 7. Iem]cnioe\¯n\v [\klmb¯n\pff At]£.
 8. IemkanXnIÄ, kwKoXk`IÄ, kwKoX hnZymeb§Ä Ch¡p [\klmb¯nîÅ At]£.
 9. tI{µ Kh¬saâv s]³j\pÅ At]£.
 10. kwØm\ IemImc s]³j\pÅ At]£.
 11. s{]m^jW IemkwL§Ä¡v AwKoImc¯n\pÅ At]£mt^mdw.
 12. hnhcmhImi \nbaw tIkv cPnÌÀ.
 13. AtaNzÀ IemkanXn A^nentbj\pff hyhØIÄ.
 14. adp\mS³ aebmfn IemkamP¯nsâ AwKoImc¯n\pÅ At]£mt^mdw.
 15. കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ബി.ടി.എ / എം.ടി.എ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ.
 16. എം.എ മ്യൂസിക് കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ.
 17. കലാപരിശീലനത്തിന് ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ .
 18. കുട്ടികൾക്ക് കലാപരിശീലനത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ.